Pen skvis på slemnivå, men kunne den vært forhindret?

I parturnering kan jakten på de ekstra poengene føre til spennende spill. Dette var ett slikt spill hvor jeg og makker valgte grand i stedet for trumf i jakten på pluss.

Det var ikke så lett å vite og valget av grand i stedet for hjerter som trumf kunne vært veldig riktig om ruteren satt 3-3 eller ruterlengden var fordelt sammen med sparholdet.  Det var kanskje litt passivt av makker å ikke satse på storeslem, men sånn var det.

Dessverre satt det ikke slik, men motspillet var ikke så enkelt!

Ruter 10 i utspill vant nord med esset. Hjerter til kongen fortalte om at den fargen ordnet seg. Nå kunne jeg telle 2 stikk i spar, 5 i hjerter, 3 i ruter og 2 i kløver. Men det var lett å se 13 stikk i hjerterkontrakt da man bare stjeler en spar hos syd eller ved ruteren 4-2 stjeler en ruter som etablerer den siste til stikk.

For å teste om ruteren ordnet seg hentet jeg nå konge-dame, men øst kastet kløver 2 (styrkekast).

Nå fulgte tre hjerterstikk som vest skulle kaste på, han tenkte kanskje ikke igjennom posisjonen godt nok da han kastet kløveren for å holde spar.

Jeg fortsatte med ess-konge i kløver og posisjonen var blitt denne

Når hjerter 9 nå ble spilt oppsto en to-sidig skvis.

Øst må gardere kløver og er nødt til å avse en spar

Kløver 9 hos syd har da gjort sin nytte og kan avses, men hva med vest?

Kaster vest ruter 10 gir dette syd stikk på ruter 7, og kaster vest spar gir det nord stikk på nieren!

En riktig så nusselig skvis for 13 stikk varmer hjertet.

 


Men kunne ikke motspillet forhindret skvisen tro?

Joda, her er det egentlig for vest å telle stikk. Har spillefører K D i spar er det 13 stikk så øst må ha spar dame skal det være sjanse til å stoppe 13 stikk.

Hvis syd har kongen tredje i spar er skvisen i spar/ruter uunngåelig, altså må øst ha damen tredje i spar skal vi få dette til.

Når øst kaster styrke i kløver vet vi at knekten kan være et nyttig kort. For å bryte skvisen er det viktig at man fordeler holdene slik at vest kaster etter trussel kortene hos syd (som da er kløver og ruter).

Vest skal derfor kaste spar og holde på kløver knekt.

Posisjonen vi da være denne

 Nord spiller hjerter 9, men nå kan øst kaste kløver dame også er SYD frarøvet skvis muligheten. Vest kaster bare den samme fargen som syd og det hele endre med 12 stikk.

Ikke lett, men kanskje ikke vanskelig heller?