Spiller du bedre enn redaktøren?

I dette spillet ble jeg som SYD spillefører i 3NT uten at motparten forstyrret meldingsforløpet eller vi fortalte om noe annet en en sterk hånd i syd og invitt fra nord (sterk kløver åpning).

Utspill fra vest var ruter 10, kan du ikke tenke litt på mulighetene før du leser min tragiske fortelling videre.


Jeg gikk opp på kongen, den enkle begrunnelse var at jeg rett og slett hadde bruk for ett inntak og det er vel dobbelt så sannsynlig ved å gå opp på kongen, samtidig var det et håp om at det kunne blokkere fargen. Ganske riktig holdt konge.

Det er fortsatt ikke 9 stikk, men nå kan jeg iallefall få tatt en finesse. Skulle kløverfargen gi 5 stikk (kongen dobbel i kapp) er jeg vel i praksis hjemme med å presse ut spar ess.

Gir kløverfargen «bare» 4 stikk er jeg også hjemme ved 2 stikk spar, forutsatt at motparten bare kan hente 2 stikk i ruter

Hvis jeg derimot tar finessen i hjerter og den lykkes (D10 dobbel hos øst eller Dxx) må jeg fortsatt ta en titt på kløveren for å få nok stikk. Skulle hjerterfinessen tape står jeg derimot dårlig til da jeg er nesten helt sikker på å tape ett stikk i kløver 2 i ruter og ett i spar.

Altså er det best å spille på kløver. Skal vi starte med knekt eller liten?

Knekten er riktig hvis øst har lengden i kløver, men det er feil hvis han har singelton eller dobbelton konge. Det er også feil hvis han har 10 eller 9 singelton (lite sannsynlig etter meldinger og utspill).

Det var her jeg sviktet da jeg spilte liten kløver til damen. Hele spillet så slik ut

Nå var jeg ferdig. Da spar ess satt hos øst var ikke damen hos nord inntak og jeg var satt sjakkmatt da jeg måtte spille fra hånden de gangene jeg kom inn (motspillet kontret i spar).

I ettertid synes det klart best å spille kløver knekt i første runde. Nå er østs beholdning redusert til ett stikk og motspillet kan kun få spar ess, E D i ruter og kløverstikk.

Sløvt, dårlig eller elendig. Det er disse spilleføringene som må håndteres riktig hvis man skal nå helt opp.