Ett minne fra 1 divisjon 2014

Nå tar vi ett blikk tilbake til november 2014. Dette spillet er ett av mine beste minner fra mine opptredener i 1 divisjon. Ikke fordi jeg var så veldig flink, men fordi det ble en morsom posisjon man sjelden kommer opp i.

Meldingene synes jeg var bra da vi nådde 7. En kontrakt som går hjem uten særlig problemer mot de fleste fordelinger.

Hjerter i utspill løp til damen fra øst og esset hos syd. Ruter dame i neste stikk avslørte den brutale sitsen og nå blinket det røde lyset for beit. Men så må man vel aldri gi opp, for det er da håp?

Kløver  til damen ble så fulgt av hjerter konge og kløver til kongen. Kløver ess fulgte med avkast av spar hos blindemann. Neste trekk var stående kløver fra hånden som vest trumfet med nieren, nord stakk med trumf knekt. 

Posisjonen var nå blitt følgende

Spar til esset ble så fulgt av hjerter knekt. Vest er nå sjanseløs. Ved bordet trumfet vest og blindemann overtrumfet!

Nå fulgte trumf konge og spar til trumf. Dermed kunne syd trekke ut vests siste trumf med damen for hjemgang og 1440!

Slik fordelingen er kan ikke vest beite kontrakten! Hvis han bare kaster spar på kløver gjør blindemann det samme. På hjerter knekt går en ny spar fra vest og nord. Nå tar syd for spar ess før en kløver spilles. Vest må trumfe og blindemann overtrumfer.

Posisjonen med nord til å spille er da blitt denne

Nå følger spar 10 som syd trumfer med ESSET, vest må undertrumfe. Nå følger ruter og vest sitter med 10 6 foran blindemanns K 8 og er fanget for hjemgang!