Kvangraven.no tar pause

Jeg har skrevet om bridge nesten daglig siden 2013.

Kombinasjonen familie, jobb og bridge på høyt nivå er krevende. Formålet med å skrive en bridgeblogg var derfor at jeg ønsket å tenke bridge daglig for å kompensere for at det ble for lite spilling til å kunne sikre et godt nok sportslig nivå.

Planen har fungert og skrivingen har gitt grunnlag for mange fine resultater ved bridgebordet. Det er på sin plass å takke mine dyktige makkere, lagkamerater og ikke minst familien med Maria i spissen som har latt meg bruke litt for mye tid på dette.

Bloggen har jeg skrevet for egen regning uten noen form for økonomisk vinning. De siste 12 måneder har det i gjennomsnitt vært rett i overkant av 900 besøk fra lesere hver dag.

Jeg håper kvangraven.no har vært til glede. Bloggen blir liggende åpen en periode for de som ønsker å søke opp og lese igjennom gamle artikler.

Ses ved bridgebordet.