En liten robotskvis

Dagens spill er hentet fra robotbridge på BBO hvor en litt uheldig innledning på spillet skapte en fin sluttposisjon. Se bare her

ØV kunne kanskje vært litt mer frempå i meldingene, det ble en behagelig meldesekvens for NS til en fin sluttkontrakt i 4 hjerter.

Vest startet motspillet med spar ess og konge, i tredje stikk vridde vest til ruter. Syd måtte nå velge om han skulle satse på Dxx hos vest i trumf eller spille trumfen fra topp for å unngå en mulig stjeling i ruter hos vest hvis øst har trumf dame.

Valget falt på det siste, spillefører stakk derfor med ruter ess fulgt av ess og konge i trumf. Damen falt fra vest og en trumf til tieren tok med seg østs siste trumf. Spillefører tok nå for ess og konge i kløver og fikk bekreftet at fordelingen til øst var 2-3-7-1. Med kløver 10 på hånden var overgangen til blindemann nå ødelagt, vest kan bare legge liten på kløver 10, finessen fungerer men spillefører kommer seg ikke inn hos blindemann for å hente det godspilte kløverstikket.

Vel, det var en annen løsning. Med fordelingen kjent lå vel skvisen og ulmet mot vest. Spillefører tok derfor ruter konge fulgt av trumfstikkene, før den siste var posisjonen blitt denne

Hjerter knekt fulgte fra syd, hva skulle vest gjøre?

Blindemann kaster bare motsatt farge av vest og tar resten av stikkene. 11 stikk ga 70% score i turneringen, noe overraskende da dette nesten var en automatisk skvis, evt at man bevarte ruter ess hos blindemann som overgang til å hente kløverstikkene.