En spennende fargekombinasjon

Det er mange kombinasjoner i bridge som kan være vanskelig å finne ut av. På dagens spill kan du prøve deg på en klassiker hvor du både skal vurdere fargen isolert og mulighetene ellers i spillet.

Du ser følgende

6NT ble litt i overkant tøft med de aktuelle kortene, men det var på ingen måte unaturlig å komme dit.

Spar 4 i utspill fra vest vinner du med tieren hos nord.

Du kommer deg ikke unna kløverfargen på dette spillet, du spiller derfor en liten kløver fra nord, øst bidrar med kløver 2.

Kapper du med nieren, knekt eller går du opp på kongen?

Det er her du skal være våken. Hvis du ser litt dypere i spillet så har du fire stikk i spar, tre i hjerter og tre i ruter for 10 totalt. I utgangspunktet trenger du to stikk i kløver uten at motparten får mer enn ett.

Men så er det slik at du av og til vil kunne klare deg med et stikk i kløver hvis det kan være en skvis i ruter og kløver, det er selvsagt lite sannsynlig, men er ikke umulig.  Skal du evt hensynta denne muligheten i ditt valg i farge behandlingen i kløver?

Du har i utgangspunktet rundt 25 % sjanse for å vinne 2 stikk om du spiller til ni eller knekt, det er to like gode muligheter. Men ved å spille til knekt vil du få flere sjanser senere i spillet for skvis de gangene vest har D10x(x) i kløver og ruterlengden.  Du holder også muligheten for at motparten kan gjøre noe feil i sine avkast.

Som tenkt så gjort, du spiller en kløver til knekt, øst vinner med ess og spiller kløver 10 tilbake!

Du stikker med kongen. Spar ess følges av spar til knekt og spar konge som du kaster en hjerter på. Nå følger hjerter til ess, hjerter dame til kongen.

Ganske riktig fikk du den hjelpen du trengte, kortene så ut som dette

Det var en grov feil av vest å spille tilbake kløver 10, han satte opp skvisen mot øst! Posisjonen var nå blitt denne

På hjerter knekt kunne øst velge om han skulle avse kløver dame eller en ruter. Begge ville gi spillefører resten av stikkene og hjemgang.