Oppgave | Dypt motspill

Ja det er vel på tide at vi spiller motspill igjen. Denne gangen rykker du inn i lagkamp og hører motparten melde seg frem til 6 ruter.

Etter sterk kløver i åpning var resten av meldingsforløpet «naturlig». Vest spiller ut kløver 9 til ess, liten og 10.

Spillefører ber om hjerter 3 du følger med 4, spillefører med 8 og makker 9.

Hvordan ser du for deg å beite denne kontrakten når makker fortsetter med spar knekt som løper til spilleførers ess?

Svaret er dessverre at toget allerede har kjørt fra perrongen og du står igjen! Kortene så nemlig ut som dette

Spillefører leste kortene perfekt da han fortsatte med to ruter trumf fulgt av hjerter ess og hjerter 10, vest la liten, men da kastet spilleførere en kløver fra blindemann. Neste hjerter trakk damen fra vest og trumf hos blindemann.

Spar til konge var så overgangen for spillefører til å ta ut trumfen og forlange sine 12 stikk og hjemgang.

Men du kunne ikke gjøre noe sier du? 

Hva med å hive innpå HJERTER KONGE i annet stikk? Bare prøv å spille hjem kontrakten nå.

  • Hvis spillefører stikker med ess og spiller hjerter går makker opp på damen og spiller mer hjerter som du kan stjele over blindemann.
  • Tar spillefører ut to runder trumf fulgt av en liten hjerter kan makker stikke med hjerter dame og spille den tredje runden trumf. Det gir makker beit på hjerter 9.

Avansert, men kanskje mulig?  Klarte du den prøven burde du sjekke fly til neste Nationals og straks få meldt deg på et par turneringer.