Trumfen satt 5-0, men da ble det bare gøy

Dagens spill var ingen stor prestasjon, men det ble et morsomt spill. Trumfsitsen så ikke bra ut, men da de andre kortene var fordelt som bestilt ble det en fin sluttposisjon.

Hjerter knekt i utspill gikk til damen på hånden. Fortsettelsen var kløver dame, konge og ess. en spar fra blindemann kastet øst en hjerter på, kongen trakk ess. Vest fortsatte med ruter til kongen. Kløver knekt og kløver til trumf gikk fint før en ruter forsvant på hjerter ess. Ruter til ess ga så denne posisjonen

Nå var fordelingen ganske sikkert 5-2-3-3 hos vest så jeg fortsatte med ruter til trumf. En hjerter ble spilt fra hånden og vest måtte trumfe i med sekseren, blindemann trumfet over med knekt og nå ble kløver 9 spilt fra blindemann til trumf ni på hånden!

Vest kunne trumfe over med tieren, men måtte spille tilbake fra 8 2 i trumf mot blindemanns kn 5! Dermed ble det 11 stikk etter en morsom sluttposisjon.