VM | 5 i minor – ikke 3 NT

Et klassisk spørsmål er nettopp dette. Skal du satse på 3NT eller er 5 i minor beste mulighet. Jeg synes vi fikk til et bra meldingsforløp på dette spillet, russerens dobling var vel mest et tegn på deres risikovillighet i denne kampen.

Med hjerter i utspill vinner du ikke mer enn 7 stikk i grand, men 5 kløver var en flott kontrakt.

Ruter 10 kom i utspill og Ulf leste kortene perfekt da han stakk med ruter ess og seilte kløver 9. ny finesse i kløver ble så fulgt av kløver ess. Motparten fikk for spar ess og ruter konge for 11 totalt og 550 til oss.

Russland meldte også 5 kløver, men ble ikke doblet og ga 400 i score. Det betydde 4 norske imp