VM | 1100 er alright det!

Lagledelsen i VM 2019

Egypt spilte aggressivt, men var ikke like flinke til å vurdere posisjonen slik at vi fikk inn noen gode spill. Dette var et svært spennende spill fra denne runden.

Aller er i sonen, hva melder du i denne posisjonen som øst?

Jeg håper du doblet?

Spillet så ut som dette

Hjerter ess i utspill var naturlig, og Ulf fulgte med knekten som bekrefter tieren. Nå kunne jeg spille LITEN hjerter til tieren hos Ulf som vridde kløver konge. Syd fulgte med ess og jeg trumfet med åtteren. Spar til ess ble så fulgt av dame og knekt i kløver.

Spillefører avsluttet med å spille ruteren riktig vei og kunne notere – 4 for 1100 til Norge. I åpent rom lot Allan og Terje Egypt få spille 4 hjerter med 11 stikk og dermed ble det 10 imp til Norge.