Fasit | prøv deg som spillefører

La oss ta en liten sommerprøve, finner du beste mulighet for å vinne denne utgangen?

Motparten spiller et naturlig meldesystem med sterk grand. Hopp til 3 kløver viste en god 7-kortfarge uten særlig poeng ved siden av.

Vest spiller ut hjerter 9 som øst vinner med ess. Hjerter tilbake vinner du med knekten, vest følger med 7.

Du tar ut trumfen i to runder med ess og konge, begge følger.

Posisjonen har blitt denne

Hvordan spiller du videre herfra?

Fasit

Løsningen er «den vanlige» Du må eliminere fargene og spille inn øst.

kortene så ut som dette

Dette gjør du ved å ta for hjerter konge fulgt av kløver knekt. Motparten kan ikke åpne ruter for deg så de spiller ny kløver som du trumfer på hånden.

Nå har du sett fordelingen hos vest, nemlig 2-2-2-7 med KDT i kløver. Det spørs om ikke øst er favoritt til å ha ruter knekt.

Posisjonen har blitt denne

Du spiller ruter til DAMEN.

Øst kan stikke med esset, men vil da være innspilt og må spille tilbake fra ruter knekt eller hjerter til dobbeltrenons slik at du får kastet rutertaperen.