Asia | Meldeproblem for Geo

Geo Tislevoll spiller Asia Pacific Championship med sine venner landslagsvenner fra New Zealand. Jeg bakspilte en kamp mot Thailand hvor jeg ikke var helt enig med Geo i meldingene, men kanskje du er?

Geo satt nord med følgende kort

Meldingene gikk som dette

Sterk kløver kan gi litt andre utfordringer og problemstillinger enn man er vant til fra naturlige systemer.

Hadde du passet ned og latt motparten spille 1NT som nord?

Det er selvsagt ekkelt når vest har en sterk hånd (16+), men her har du da et voldsomt stikkpotensial hvis makker har tilpasning i major.

Spørsmålet er hvordan du evt kan komme med i meldingene.  I første melderunde har de fleste forskjellige forsvarsmeldinger som mest har fokus på å være destruktive og forstyrre kløver-sekvensen. Altså må vel Geo si pass for å høre hva motparten finner på videre.

Men når det går avslag med 1 ruter fulgt av 1 NT (17-19) har vi en spennende posisjon. Har du avtalt denne med din makker?

Kanskje burde du spille det samme forsvaret som du gjør når motparten åpner med 1 NT?

I så fall synes jeg nord kunne gått inn med begge major, evt doblet opp.

Vel, det ble ikke så galt for Geo å si pass, kortene så ut som dette

Hjerter i utspill til ess ble fulgt av hjerter til knekt og dame. Hjerter til kongen ble så fulgt av ruter til ess hos Geo. Han spilte tilbake hjerter til nieren og fikk spar igjennom spillefører.

Nå endte det hele med 3 sonebeit og 300 til Geo. Men NS vinner da 10 stikk i hjerter?

Ved det andre bordet var det enklere, meldingene gikk som dette

Mot en naturlig kløveråpning gikk selvsagt nord innpå med en dobling og fikk etter hvert trukket seg opp i utgang.

Men så var det spilleføringen da…..

Ruter konge i utspill ble vunnet med esset. Hjerter til ess ble så fulgt av hjerter til konge hos vest. Han tok for ruter dame og fridde seg med hjerter knekt til damen.

Kløver konge vant neste stikk før kløver gikk til 10 hos øst som spillefører la liten på.

Posisjonen var blitt denne

Øst spilte ruter tilbake, trumf hos syd, ruter hos vest. Men hva skulle nord kaste?

For oss som ser alle kortene er det enkelt, det er bare å kaste en liten spar så spiller du spar til knekt og kongen faller under esset.

Men finnes det andre sitser du kan satse på?

Hva om vest har fordelingen 4-3-3-3 eller 3-3-3-4?

Syd fant en elegang løsning da han UNDERTRUMFET hos blindemann.

Nå kunne han fange opp Kxx i spar hos vest og spar 10 ble spilt. Dessverre la vest i kongen og nieren hos øst vokste frem til stikk og følgelig beit i en kontrakt man nesten ikke kunne se for seg hvordan det var mulig å gå beit i.

Det betydde 9 imp til Geo, skal vi si litt heldig?

Jeg skjønner ikke hvorfor spillefører hadde slikt hastverk med å spille trumf på dette spillet. Etter meldingene vet han hvem som har honnørpoengene og ved å tenke litt igjennom spillet burde han sett hva som kom av utfordringer. Hva med å spille ruter i annet stikk og la motparten spille fargene for deg?

Nå har han bevart overgangene på en mye bedre måte og gir seg selv en god sjanse til å løse overgangsproblemene han nå erfarte.