Nordisk | Tundal leser sitsen

Ulf Tundal vs Michael Askgård

Nordisk mesterskap startet trått for de norske lagene, men avslutningen ble bra. Det åpne laget vant sølv og må si seg fornøyd med turneringen selv om mange hadde spådd gull på forhånd.

Ulf Tundal bidro sterkt til medaljen med denne spilleføringen fra den siste kampen i mesterskapet

Våre motspillere benyttet et meldesystem det ikke var like lett å forstå. Meldingene gikk som dette:

Da Ulf, tross at øst hadde fortalt om 4-kort spar, valgte å si 2spar var jeg rimelig sikker på at det var basert på 5-kortfarge. Derfor hoppet jeg til utgang. Doblingen av øst er tøff, men han kunne nok sett for seg ruter i utspill og gode muligheter for flere beit.

Vest startet motspillet med spar 4, blindemanns nier vant stikket. Spar dame i neste stikk vant øst med kongen fulgt av ruter konge til esset.

Nå måtte Ulf ta for ess og konge i hjerter med avkast av rutertaperen på hånden før spar dame gikk til esset hos øst. Øst presset på med ruter dame som Ulf trumfet.

Trumf knekt hentet den siste trumfen fra øst og nå var Ulf klar til å forlange resten av stikkene, men da øst kastet en ruter på kløver ess ble det plutselig ikke så lett. Vel Ulf tok også for kløver dame og posisjonen hadde blitt denne

Vest hadde kastet hjerter dame på den siste trumfen og Ulf måtte nå velge om han skulle ta sjansen på å spille inn vest i hjerter, eller om han bare skulle gi opp og ta sitt niende og siste stikk med kløver konge.

Ulf gikk for maks og ba om en hjerter fra blindemann. Kortene var som ønsket og vest kom inn på hjerter knekt, men i neste stikk måtte han spille fra kn 9 i kløver opp til Ulfs K 10. Dermed ble det hjemgang og +790 i protokollen.

Den våkne leser ser vel hvordan motspillet kunne beitet kontrakten?

Vest måtte avblokkert hjerteren ved å kaste både dame og knekt slik at østs tier ville stoppet innspillet som kom i den tiende stikket.