Julenøtter 2018 | Double dummy – FASIT

Oppgaven var:

Jul, baking, familie og venner. Vi er heldige her i Norge som får noen fine fridager hvor vi kan lade batteriene til nytt år.

Julen er selvsagt en god mulighet til å spille bridge, men hva med å prøve deg på en julenøtt?

Her får du servert en hvor alle kortene er kjente,

 

Du har altså blitt spillefører i 4 spar, utspillet fra vest er spar og nå overtar du. Hvordan vinner du 10 stikk med beste motspill (de spiller spar hvis de kommer inn).


Fasit:

Du stikker med spar dame fulgt av kløver. Øst stikker med esset og spiller nok en spar som går til kongen hos blindemann.

Nå følger ruter ess, ruter til stjeling. Hjerter til ess blir så fulgt av ruter 8, når øst kaster en hjerter kaster du også en hjerter fra hånden!

Vest vinner med tieren i ruter og har nå to alternativer: 

  • Hvis han nå spiller spar tilbake vinner du hos nord og lar ruter knekt seile rundt til kongen hos vest. Men uansett hva han spiller tilbake kan du ta ut trumfen og vinner resten av stikkene. Motparten får kun for kløver ess og K 10 i ruter!
  • Hvis vest derimot spiller hjerter tilbake må du trumfen hos blindemann og la ruter knekt seile rundt til kongen. Vest kommer inn, men har ikke annet enn trumf eller kløver å spille. Du vinner med kløver konge og fortsetter med spar til blindemann som tar resten av stikkene med sin godspilte ruter.

Løste du den?