1 divisjon | En morsom skvis fulgt av innspill

Martin Andresen smiler selv om makker fikk smake på skvisens klamme hånd.

Dette spillet skapte litt latter rundt bordet fra vårt møte med det nye makkerparet Fredrik Helness – Martin Andresen. Gutta har bitt godt ifra seg og er med i medaljekampen etter første spillehelg. 

Spillet jeg snakker om er følgende:

Fredrik og Martin gjorde det lurt i å ikke være mer aktiv i meldingene selv om de begge hadde fine fordelingshender. I lukket rom gikk mine lagkamerater 800 i 3 ruter så det var absolutt muligheter for å dumme seg ut på dette spillet.

En ruter i utspill løp til tieren på hånden før en kløver til damen trakk knekten fra Martin Andresen i øst. Allerede nå begynte fordelingen å tegne seg ganske så klart.

Spar dame fikk seile i neste stikk før spar knekt gjorde det samme. Spar til tieren gikk også bra, posisjonen var blitt denne:

 

Jeg tok for spar ess, men hva skulle Fredrik Helness i vest kaste?

En kløver måtte han holde, og ruter kunne han heller ikke avse, altså måtte han slippe en hjerter. Da fulgte kløver ess og kløver konge som bekreftet fordelingen. Neste trekk fra ruter ess fra hånden, før en hjerter gikk til esset.

Nå fikk Fredrik komme inn på ruter og måtte avslutte fra 9 7 i kløver opp til min 10 8 på hånden for 12 stikk!

Spillet var kke så spennende, eller avgjørende, i lagkamp, men en morsom posisjon ble det som skapte litt latter rundt bordet.