Risikerer du 5-trinnet eller ikke?

25 honnørpoeng på en hånd er ikke hverdags. Hvis makker i tillegg melder en av dine 4-kortfarger blir det plutselig svært interessant. Bare se på dette spillet fra det Rumenske lagmesterskapet

Nord hadde en god hånd og klarte ikke å holde seg unna Blackwood, dermed endte det med en buklanding i 5.

Nå synes jeg vest skulle startet med spar ess. Han ser ned på to ess inkludert trumfess og hører motparten gå mot slem, da er beste odds for beit at det kommer en stjeling og med esset fjerde i spar begynner vel den å bli en god mulighet. Som vi ser ville spar ess og ny spar sette opp stjelingen til øst. Vest hopper opp på hjerter ess og spiller ny spar ved første anledning.

Men vest startet motspillet med kløver knekt til blindemanns ess.

Slik kortene sitter skal du spille på merket med aktuell sits for å få hjem kontrakten. Du må spille ruter til tieren fulgt av hjerter til kongen. Når den vinner stikket må du fortsette med LITEN HJERTER. Vest kommer inn på esset, men kan ikke lengre unngå at spillefører trekker ut østs trumf knekt og får hjemgang.

Men jeg tror den aktuelle spilleførers valg var vel så greit da han fortsatte med hjerter konge. Planen var å ta finessen etter hjerter knekt igjennom vest. Dessverre for spillefører stakk selvsagt vest med esset og dermed var knekten hos øst etablert som motspillets tredje stikk og en bet.