Arendalsturneringen | Spiller du hjem slem

Trond Hegrand

Arendalsturneringen ble i år vunnet i suveren stil av Jan Aril Olsen og Geir Brekka. De ledet hele turneringen og i en periode lå de over 65 % score. Imponerende, selv om vi vet det er snakk om to av landets beste parturneringsspillere er det alltid sterkt når man leder turneringen i suveren stil hele veien.

Mot slutten av turneringen lugget det litt for gutta, på dette spillet ble det meldt og vunnet slem av Hegrand – Eliassen mot dem. La oss se om du spiller hjem 6 hjerter som SYD

 

Meldingene har gått litt over stokk og stein, men vest har hoppet innpå med ruterfarge før du ble spillefører i 6 hjerter.

Ruter ess i utspill blir fulgt av kløver 10, hva er beste spilleplan?

Det er tre mulige løsninger på dette spillet. Uten kløver i vri ville vi hatt en enkel reise, men nå tar motspillet vekk kløver ess som inntak til sparfargen.

De mulighetene vi må vurdere er

  •  Finessen i kløver som i utgangspunktet er 50 %
  • Sparen er fordelt 3-3 hos motparten (ca. 35 % sjanse), evt 4-kort spar sammen med kløver konge (32 % sjanse, (halvparten av de gjenværende sitsene))
    •   Vi stikker med esset i kløver, spiller trumfen til buns og spiller spar dame spar knekt til kongen og spar ess. Nå kaster vi kløveren på spar hvis fargen er fordelt 3-3. Hvis en motspiller har 4-kort spar sammen med kløver konge blir den en skvis
  •  Trumfen er fordelt 2-2 hos motparten (ca. 40 % sjanse)
    •   Vi stikker med kløver ess, tar for dame-knekt i spar fulgt av hjerter konge og hjerter dame. Nå vinner vi kontrakten hvis trumfen var fordelt 2-2 eller den som har 3-kort trumf også har 4-kort spar

Personlig ville jeg tenkt den største oddsen er å treffe øst med minst 4-kort spar og kløver konge, jeg hadde heller ikke blitt overrasket om trumfen også var fordelt 3-1. Mitt valg denne gangen ville derfor falt ned på alternativ 2.

 Lett skal det ikke være, hvilken variant valgte du?

Spillet så ut som dette

 

Det handlet om å ha luktesansene i orden, det var på ingen måte opplagt å spille på jevn fordeling i trumf.

Hvis du hadde fulgt spilleplan to med sparfargen 3-3 eller kløver konge sammen med spar (slik det nå satt) ville posisjonen blitt denne

Syd tar med seg hjerter 7, nord kaster en spar men øst er sørgelig skvist. I praksis må han kaste kløver konge og håpe makker har nieren, men slik var det altså ikke. Fant du varianten ble det hjemgang i slem også for deg i årets Arendalsturnering.

De som spilte motspill mot 6 hjerter fortsatte normalt med ruter konge i annet stikk og håpet på knekten tredje hos makker. En fair betesjanse som dessverre ikke fungerte denne gangen.