USBF | Så doblet de hjem en delkontrakt igjen!

Er det ikke som å høre mor eller far som messer om hva du skal og ikke skal gjøre her i livet. Dobler du delkontrakter med for høy risiko blir det stryk i min bok, det er bare ikke lov i lagkamp!

Fra semifinalen i USBFs kvalifiseringsturnering til VM har jeg hentet dette spillet hvor et av de sterkeste Amerikanske makkerpar tok for stor risiko.

Se om du er enig med min vurdering?

Det var en aggressiv løsning fra Kranyak å stå med da Demuy balanserte med en dobling, det er tøft å satse på beit utenfor sonen når vi vet hjemgang gir utgangsbonus.

Når vi ser alle kortene kan motspillet selvsagt at en beit ved å hente to stikk i kløver, to i spar og to i trumf, men så er det dette med å spille motspillet da.

En liten hjerter i utspill løp via tieren til knekten. En liten spar i neste stikk vant nord med knekten før han vridde kløver til knekt og konge. Nok en spar gikk til nord som fortsatte med spar, syd kastet en ruter og vest trumfet lavt.

Nå begynte det å stramme seg til da fortsettelsen var ruter til damen og spar. For å beite kontrakten måtte syd kaste sin siste ruter, men han sviktet på oppløpssiden da han trumfet med åtteren. Den ble overtrumfet hos blindemann før ess og konge i ruter ga avkast av håndens to kløvertapere.

Syd kunne trumfe, men nå var kløverstikket forduftet og kontrakten gikk hjem for 470!

Ved det andre bordet ble NS spillende 1 NT for 8 stikk og 120, det ga 11 imp i protokollen.