Junior EM 2017 | Spennende spilleføring i 6♠

Fra femte kamp i Junior EM kommer dette spillet hvor du som spillefører får prøvd deg.

Du har altså meldt deg opp i 6♠ og utspillet fra vest er kløver 4, klarer du å telle til 12 stikk hvis sitsen er som du håper?


Det var ikke så mange som meldte den sjanserike slemmen i EM, men Andersen-Sæther på Norge U26 meldte og vant 6♠.

Men så tilbake til spilleprøven. Du kan slippe utspillet til håndens dame hvis utspillet er fra kongen, men det gir ikke nok stikk. Vi må uansett godspille hjerterfargen.

Beste odds er å stikke med kløver ess fulgt av hjerter til damen. Aktuelt så går det fint og da spiller vi liten hjerter til stjeling. Kløver til stjeling blir så fulgt av enda en liten hjerter til stjeling. Heldigvis følger begge motspillere (du må ha 4-3 sits i hjerter hos motparten).

I neste stikk fortsetter du med nok en kløver til stjeling og nå kan du ta ut trumfen for hjemgang da hele sitsen så slik ut

Hadde du spilt ruter før du får stjålet god hjerteren blir det beit da motparten snur trumf.


Men hva om motspillet starter med RUTER, har du da en sjanse til hjemgang (øst stikker ruter og vrir trumf).

Prøv deg (uten å lese videre) på oppgaven som en double dummy (alle kort kjente).

Nå blir det straks mer krevende, du må starte med damen hos blindemann til esset fra øst. Spar i vri må du vinne på hånden og nå er du litt låst samt at du ikke lengre kan godspille hjerteren. Du må derfor rettet ditt håp mot ruterfargen (med kløver ess som inntak).

Dette løser du ved å spille hjerter ess og hjerter til stjeling. I neste stikk må du spille RUTER 10 og kaste en hjerter hvis øst ikke dekker med knekten! Nok en rute stjeler du høyt får trumfen trekkes ut og kløver ess gir inntak for å hente de godspilte ruterstikkene.

Legger du ruter 10 første gang blir det beit (høyning hos vest), tilsvarende om du i andre ruter runde tar den godspilte ruteren før du seiler tieren!

Ikke lett, men heller ikke umulig!